EVAPORATIVE AIR COOLER 30000m3/h

Loại máy hướng trục, cửa thối gió ở đáy máy

Lưu lượng gió: 30.000 m3/h

Công suất điện: 3KW- 380V- 50Hz

Kích thước máy: 1260x1260x1160 mm

Kích thước cửa gió: 795x795 mm.

Model: KT-30DS

 • Axial flow, bottom outlet
 • Cooling capacity: 30.000 m3/h
 • Motor capacity: 3KW
 • Power: 380V-50Hz
 • Size LxWxH: 1260x1260x1160 mm
 • Size of outlet: 795×795 mm

Model: KT-30DS

 • Axial flow, bottom outlet
 • Cooling capacity: 30.000 m3/h
 • Motor capacity: 3KW
 • Power: 380V-50Hz
 • Size LxWxH: 1260x1260x1160 mm
 • Size of outlet: 795×795 mm