EVAPORATIVE AIR COOLER 20000m3/h

Loại máy hướng trục, cửa thối gió ở đáy máy.

Lưu lượng gió: 20.000 m3/h

Công suất điện: 1,1KW-380V-50Hz

Kích thước máy: 1090x1090x980 mm

Kích thước cửa gió: 670x670 mm.

Model: KT-20DS

 • Axial flow, bottom outlet
 • Cooling capacity: 20.000 m3/h
 • Motor capacity: 1,1KW
 • Power: 380V-50Hz
 • Size LxWxH: 1090x1090x980 mm
 • Size of outlet: 670×670 mm

Model: KT-20DS

 • Axial flow, bottom outlet
 • Cooling capacity: 20.000 m3/h
 • Motor capacity: 1,1KW
 • Power: 380V-50Hz
 • Size LxWxH: 1090x1090x980 mm
 • Size of outlet: 670×670 mm