Air Diffuser

Cửa sinh gió chất liệu nhựa composite với kích thước thông dụng sau:

  • KT: 500mm x 900 mm
  • KT: 750mm x 750 mm.

 

 

 

 

Air Diffuser is made of composite with two common sizes:

HxW = 500mm x 900 mm

HxW= 750mm x 750 mm

 

The other air diffusers:

cua2_4
cua2_5 cua2_7 cua2_6
cua2_10 cua2_8 cua2_9

Air Diffuser is made of composite with two common sizes:

HxW = 500mm x 900 mm

HxW= 750mm x 750 mm