Cửa gió thổi ngang

Cửa sinh gió chất liệu nhựa composite với kích thước thông dụng sau:

  • KT: 500mm x 900 mm
  • KT: 750mm x 750 mm.

 

 

 

 

Cửa sinh gió chất liệu nhựa composite với kích thước thông dụng sau:

  • KT: 500mm x 900 mm
  • KT: 750mm x 750 mm

 

Các loại cửa gió khác:

cua2_4
cua2_5 cua2_6 cua2_8
cua2_9 cua2_7 cua2_10

Cửa sinh gió chất liệu nhựa composite với kích thước thông dụng sau:

  • KT: 500mm x 900 mm
  • KT: 750mm x 750 mm