COMPOSITE GUTTER

Khung máng nước Composite được cấu thành từ sợi thủy tinh và các thành phần kết dính khác.

Composite gutter is made of fiberglass and other adhesive components.

Composite gutter is made of fiberglass and other adhesive components.