ALUMINUM ALLOY GUTTER

Khung máng nước nhôm của giàn lạnh được cấu thành bởi: Máng trên, máng dưới và 2 thanh đứng ốp 2 bên, chúng tạo thành một khung bao khép kín khi lắp ghép các tấm làm mát lại với nhau.

Aluminum alloy gutter of evaporative cooling system are detailed the following:

1. Bottom gutter

2. Top gutter

3. Top gutter with pipe pattern

4. Lid

5. Side piece

6. Lid of bottom gutter 1,2

7. Coupling of bottom gutter 1,2

8. Lid of top gutter 3

9. Coupling of top gutter 3

10. Evaporative cooling pad

11. Water distribution pad

12. Aluminum splint for evaporative cooling pad 150 & 200mm

13. Aluminum support

14. External spout

Aluminum alloy gutter of evaporative cooling system are detailed the following:

1. Bottom gutter

2. Top gutter

3. Top gutter with pipe pattern

4. Lid

5. Side piece

6. Lid of bottom gutter 1,2

7. Coupling of bottom gutter 1,2

8. Lid of top gutter 3

9. Coupling of top gutter 3

10. Evaporative cooling pad

11. Water distribution pad

12. Aluminum splint for evaporative cooling pad 150 & 200mm

13. Aluminum support

14. External spout