Khung máng nước nhôm

Khung máng nước nhôm của giàn lạnh được cấu thành bởi: Máng trên, máng dưới và 2 thanh đứng ốp 2 bên, chúng tạo thành một khung bao khép kín khi lắp ghép các tấm làm mát lại với nhau.

Chi tiết khung máng nước nhôm cho giàn làm mát:

1. Máng đáy.

2. Máng trên.

3. Máng trên dạng ống.

4. Nắp dậy.

5. Nắp đậy bên hông.

6. Nắp đầu máng 1,2.

7. Mối nối máng 1,2.

8. Nắp đầu máng 3.

9. Mối nối máng 3.

10. Tấm làm mát.

11. Tấm phân phối.

12. Thanh nhôm cho tấm làm mát 150 & 200mm.

13. Thanh nhôm đỡ.

Chi tiết khung máng nước nhôm cho giàn làm mát:

1. Máng đáy.

2. Máng trên.

3. Máng trên dạng ống.

4. Nắp dậy.

5. Nắp đậy bên hông.

6. Nắp đầu máng 1,2.

7. Mối nối máng 1,2.

8. Nắp đầu máng 3.

9. Mối nối máng 3.

10. Tấm làm mát.

11. Tấm phân phối.

12. Thanh nhôm cho tấm làm mát 150 & 200mm.

13. Thanh nhôm đỡ.