Khung máng nước Inox

Khung máng nước Inox của giàn lạnh được cấu thành bởi: Máng trên, máng dưới và 2 thanh đứng ốp 2 bên, chúng tạo thành một khung bao khép kín khi lắp ghép các tấm làm mát lại với nhau.

–    Máng trên có nhiệm vụ phân phối lượng nước đủ và đều cho toàn bộ các tấm làm mát được lắp ghép trong giàn thông qua các tấm phân phối nước.

–   Máng dưới có nhiệm vụ thu hồi lượng nước còn lại do không bay hơi hết, sau đó được dẫn về bể nước của hệ thống để tiếp tục một vòng tuần hoàn mới. Do máng dưới là máng chứa nước thu hồi nên kết cấu của các chi tiết lắp ghép yêu cầu phải hoàn toàn kín khít.

–   Hai thanh ốp đứng 2 bên làm nhiệm vụ định vị, gắn kết giữa máng trên và máng dưới lại với nhau, tạo khung bao vững chắc, đồng thời giữ chặt các tấm làm mát trong khung.

Khung máng nước Inox của giàn làm mát có nhiều chủng loại và kích thước khác nhau, kích thước của chúng được xác định căn cứ các điều kiện như: vị trí cần lắp đặt, số lượng các tấm làm mát được lắp ghép, cách thức lắp ghép hoặc cắt ghép.

Ví dụ: Với tấm làm mát có kích thước tiêu chuẩn: h = 1800mm, w = 600mm, d = 150mm, n = số tấm làm mát.

            n = 2 → kích thước khung giàn lạnh: LxHxD = 1200 x 1950 x 150 mm

            n = 3 → kích thước khung giàn lạnh: LxHxD = 1800 x 1950 x 150 mm

            n = 4 → kích thước khung giàn lạnh: LxHxD = 2400 x 1950 x 150 mm

            n = 5 → kích thước khung giàn lạnh: LxHxD = 3000 x 1950 x 150 mm

            n = 6 → kích thước khung giàn lạnh: LxHxD = 3600 x 1950 x 150 mm