Máy làm mát 20000m3/h

Loại máy hướng trục, cửa thối gió ở đáy máy.

Lưu lượng gió: 20.000 m3/h

Công suất điện: 1,1KW-380V-50Hz

Kích thước máy: 1090x1090x980 mm

Kích thước cửa gió: 670x670 mm.

Loại máy hướng trục, cửa thối gió ở đáy máy.

Lưu lượng gió: 20.000 m3/h (loại 9 cánh)

Công suất điện: 1,1KW-380V-50Hz

Kích thước máy: 1090x1090x980 mm

Kích thước cửa gió: 670×670 mm.

Loại máy hướng trục, cửa thối gió ở đáy máy.

Lưu lượng gió: 20.000 m3/h (loại 9 cánh)

Công suất điện: 1,1KW-380V-50Hz

Kích thước máy: 1090x1090x980 mm

Kích thước cửa gió: 670×670 mm.