Máy làm mát 30000m3/h

Loại máy hướng trục, cửa thối gió ở đáy máy

Lưu lượng gió: 30.000 m3/h

Công suất điện: 3KW- 380V- 50Hz

Kích thước máy: 1260x1260x1160 mm

Kích thước cửa gió: 795x795 mm.

Loại máy hướng trục, cửa thối gió ở đáy máy

Lưu lượng gió: 30.000 m3/h

Công suất điện: 3KW- 380V- 50Hz

Kích thước máy: 1260x1260x1160 mm

Kích thước cửa gió: 795×795 mm

Loại máy hướng trục, cửa thối gió ở đáy máy

Lưu lượng gió: 30.000 m3/h

Công suất điện: 3KW- 380V- 50Hz

Kích thước máy: 1260x1260x1160 mm

Kích thước cửa gió: 795×795 mm