Quạt thông gió tròn

Khung quạt được làm bằng thép sơn tĩnh điện

Loại 4 cánh bằng thép hoặc hợp kim nhôm

Động cơ lõi đồng 100%, tuổi thọ cao

Khung quạt được làm bằng thép sơn tĩnh điện

Loại 4 cánh bằng thép hoặc hợp kim nhôm

Động cơ lõi đồng 100%, tuổi thọ cao.

1/ Đường kính cánh 200mm:

 • Công suất 135W-220V-50Hz, lưu lượng gió: 1.400m3/h, tốc độ: 2800 rpm

2/ Đường kính cánh 250mm:

 • Công suất 80W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 1.800m3/h, tốc độ: 1400 rpm
 • Công suất 250W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 3.000m3/h, tốc độ: 2900 rpm

3/ Đường kính cánh 300mm:

 • Công suất 100W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 2.400m3/h, tốc độ: 1400 rpm
 • Công suất 150W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 3.000m3/h, tốc độ: 1450 rpm
 • Công suất 370W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 4.500m3/h, tốc độ: 2900 rpm

 4/ Đường kính cánh 350mm:

 • Công suất 150W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 4.800m3/h, tốc độ: 1400 rpm
 • Công suất 250W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 6.000m3/h, tốc độ: 1450 rpm
 • Công suất 750W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 9.000m3/h, tốc độ: 2900 rpm

5/ Đường kính cánh 400mm:

 • Công suất 200W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 6.000m3/h, tốc độ: 1400 rpm
 • Công suất 550W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 9.000m3/h, tốc độ: 1450 rpm
 • Công suất 1500W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 12.000m3/h, tốc độ: 2900 rpm

6/ Đường kính cánh 500mm:

 • Công suất 250W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 9.600m3/h, tốc độ: 1400 rpm
 • Công suất 750W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 15.000m3/h, tốc độ: 1450 rpm
 • Công suất 2200W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 24.000m3/h, tốc độ: 2900 rpm

7/ Đường kính cánh 600mm:

 • Công suất 550W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 12.600m3/h, tốc độ: 1400 rpm
 • Công suất 2200W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 27.000m3/h, tốc độ: 1450 rpm

8/ Đường kính cánh 700mm:

 • Công suất 3000W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 20.000m3/h, tốc độ: 1400 rpm

9/ Đường kính cánh 800mm:

 • Công suất 4000W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 23.000m3/h, tốc độ: 1400 rpm

Khung quạt được làm bằng thép sơn tĩnh điện

Loại 4 cánh bằng thép hoặc hợp kim nhôm

Động cơ lõi đồng 100%, tuổi thọ cao.

1/ Đường kính cánh 200mm:

 • Công suất 135W-220V-50Hz, lưu lượng gió: 1.400m3/h, tốc độ: 2800 rpm

2/ Đường kính cánh 250mm:

 • Công suất 80W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 1.800m3/h, tốc độ: 1400 rpm
 • Công suất 250W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 3.000m3/h, tốc độ: 2900 rpm

3/ Đường kính cánh 300mm:

 • Công suất 100W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 2.400m3/h, tốc độ: 1400 rpm
 • Công suất 150W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 3.000m3/h, tốc độ: 1450 rpm
 • Công suất 370W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 4.500m3/h, tốc độ: 2900 rpm

 4/ Đường kính cánh 350mm:

 • Công suất 150W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 4.800m3/h, tốc độ: 1400 rpm
 • Công suất 250W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 6.000m3/h, tốc độ: 1450 rpm
 • Công suất 750W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 9.000m3/h, tốc độ: 2900 rpm

5/ Đường kính cánh 400mm:

 • Công suất 200W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 6.000m3/h, tốc độ: 1400 rpm
 • Công suất 550W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 9.000m3/h, tốc độ: 1450 rpm
 • Công suất 1500W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 12.000m3/h, tốc độ: 2900 rpm

6/ Đường kính cánh 500mm:

 • Công suất 250W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 9.600m3/h, tốc độ: 1400 rpm
 • Công suất 750W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 15.000m3/h, tốc độ: 1450 rpm
 • Công suất 2200W-220v-50Hz, lưu lượng gió: 24.000m3/h, tốc độ: 2900 rpm

7/ Đường kính cánh 600mm:

 • Công suất 550W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 12.600m3/h, tốc độ: 1400 rpm
 • Công suất 2200W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 27.000m3/h, tốc độ: 1450 rpm

8/ Đường kính cánh 700mm:

 • Công suất 3000W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 20.000m3/h, tốc độ: 1400 rpm

9/ Đường kính cánh 800mm:

 • Công suất 4000W-220v/380V-50Hz, lưu lượng gió: 23.000m3/h, tốc độ: 1400 rpm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Quạt thông gió tròn”