Phụ kiện quạt công nghiệp

Phụ kiện (linh kiện) thay thế cho quạt hút công nghiệp bao gồm:

- Động cơ quạt hút công nghiệp

- Puly dây curoa quạt hút công nghiệp

- Dây curoa quạt hút công nghiệp

- Trục cánh quạt hút công nghiệp

- Lá chớp quạt hút công nghiệp

- Cánh quạt hút công nghiệp

- Tăng dây curoa tự động

- Quả đối trọng quạt hút công nghiệp

- Vòng bi quạt hút công nghiệp

- Lưới bảo vệ quạt hút công nghiệp.

Phụ kiện (linh kiện) thay thế cho quạt hút công nghiệp bao gồm:

1/ Động cơ của quạt hút công nghiệp:

Động cơ Siemens Động cơ ABB
Động cơ Đài Loan Động cơ Việt-Hung
Động cơ Nosch Động cơ Nosch
Động cơ DHF Động cơ Shanghai

2/ Puly dây curoa, dây curoa

Puly dây curoa của quạt hút công nghiệp Dây curoa của quạt hút công nghiệp

3/ Trục cánh, vòng bi quạt hút công nghiệp

Trục cánh quạt hút công nghiệp Vòng bi quạt hút công nghiệp

4/ Cánh quạt hút công nghiệp

Cánh Inox quạt hút công nghiệp Cánh nhôm quạt hút công nghiệp

5/ Tăng dây curoa, quả đối trọng

Tăng dây curoa Quả đối trọng

6/ Lá chớp, lưới bảo vệ quạt hút

Lá chớp quạt hút công nghiệp Lưới bảo vệ quạt hút công nghiệp

Phụ kiện (linh kiện) thay thế cho quạt hút công nghiệp bao gồm:

– Động cơ quạt hút công nghiệp

– Puly dây curoa quạt hút công nghiệp

– Dây curoa quạt hút công nghiệp

– Trục cánh quạt hút công nghiệp

– Lá chớp quạt hút công nghiệp

– Cánh quạt hút công nghiệp

– Tăng dây curoa tự động

– Quả đối trọng quạt hút công nghiệp

– Vòng bi quạt hút công nghiệp

– Lưới bảo vệ quạt hút công nghiệp.