Tấm phân phối nước

Các thông số cơ bản của tấm phân phối nước:

A   : Chiều dài của tấm phân phối nước

B   : Chiều rộng của tấm phân phối nước

C   : Chiều dầy của tấm phân phối nước

Trong đó:

A tiêu chuẩn: 600 mm

B tiêu chuẩn: 150 mm

C tiêu chuẩn: 30 mm.

Tấm phân phối nước cũng được cấu thành bởi loại giấy Cellulose đặc biệt như tấm làm mát, nó chỉ khác ở chỗ là cách cắt thành tấm và phương pháp lắp đặt.

Tấm phân phối nước được lắp đặt trên đỉnh tấm làm mát và có nhiệm vụ phân phối nước một lượng nước vừa đủ và đều đặn cho tấm làm mát. Tấm phân phối nước luôn được đi kèm với tấm làm mát, nó có vị trí quan trọng trong việc có làm cho tấm làm mát luôn giữ được độ ẩm ướt thích hợp hay không.

Các thông số cơ bản của tấm phân phối nước:

A   : Chiều dài của tấm phân phối nước

B   : Chiều rộng của tấm phân phối nước

C   : Chiều dầy của tấm phân phối nước

Trong đó:

A tiêu chuẩn: 600 mm

B tiêu chuẩn: 150 mm

C tiêu chuẩn: 30 mm